يکشنبه 1400/8/2 - 46 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر بن - استان چهارمحال و بختیاری

معرفی امام جمعه
سیدحسن میرافضلی
سیدحسن میرافضلی
امام جمعه شهر: بن
استان : چهارمحال و بختیاری
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بن خیابان ملت کوچه18
تلفن دفتر امام جمعه:
03833722350
شماره فاکس:
03833722350
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/2/31
مقاومت رمز پیروزی.
مقاومت رمز پیروزی.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
ارتباط با امام جمعه