يکشنبه 1400/8/2 - 20 : 7

صفحه ویژه امام جمعه شهر اردل - استان چهارمحال و بختیاری

معرفی امام جمعه
مهرداد بهرامی
مهرداد بهرامی
امام جمعه شهر: اردل
استان : چهارمحال و بختیاری
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
چهار محال شهرستان اردل
تلفن دفتر امام جمعه:
03834342418
شماره فاکس:
34344242
خطبه نماز جمعه 1398/12/9
درمنطق اسلام رسیدگی به فقرا ونیازمندان یک وظیفه همگانی است.تکلیف یک نهاد ودستگاه نیست .هرکسی هرتوانی دارد وظیفه ای هم بدنبال او دارد نسبت به نیازمندان.
درمنطق اسلام رسیدگی به فقرا ونیازمندان یک وظیفه همگانی است.تکلیف یک نهاد ودستگاه نیست .هرکسی هرتوانی دارد وظیفه ای هم بدنبال او دارد نسبت به نیازمندان.
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه