يکشنبه 1400/8/2 - 51 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر گندمان - استان چهارمحال و بختیاری

معرفی امام جمعه
سیدابراهیم حسینی احمدفداله
سیدابراهیم حسینی احمدفداله
امام جمعه شهر: گندمان
استان : چهارمحال و بختیاری
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
گندمان بلوار آزادی
تلفن دفتر امام جمعه:
03834623021
شماره فاکس:
03834623021
سامانه پیام کوتاه:
03834623021
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/5/1
نمازجمعه راقلب فرهنگی جامعه دانست وافزود:نمازجمعه نقش مهمی درارتقای فرهنگ دینی جامعه دارد.
نمازجمعه راقلب فرهنگی جامعه دانست وافزود:نمازجمعه نقش مهمی درارتقای فرهنگ دینی جامعه دارد.
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه