پنج شنبه 1399/1/21 - 59 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر سودجان - استان چهارمحال و بختیاری

معرفی امام جمعه
سیدروح الله هاشمی شیخ شبانی
سیدروح الله هاشمی شیخ شبانی
امام جمعه شهر: سودجان
استان : چهارمحال و بختیاری
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
چهارمحال وبختیاری،شهرستان شهرکرد،شهر سودجان،خیابان زاینده رود،
تلفن دفتر امام جمعه:
03833463310
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1398/11/25
فاطمه زهرا مُظهِر و مَظهَر ویژگی های تمام زنان مقدس و مادران الهی است
فاطمه زهرا مُظهِر و مَظهَر ویژگی های تمام زنان مقدس و مادران الهی است
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه