جمعه 1396/10/29 - 57 : 22
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
خطبه های نماز جمعه
خطیب نماز جمعه بخش باباحیدر با اشاره به معضل صنایع کوچک و متوسط گفتند:
امروز به گفته کارشناسان چندین هزار صنعت کوچک و متوسط در کشور است که
بیش از60 درصد آنها تعطیل است؛ در حالی که با راه اندازی و احیای این
صنایع اشتغال ایجاد می شود، رکود علاج می شود و طبقات پایین هم بهره مند
می شوند. امیدواریم دولت محترم این را در اولویت کارهای خود قرار دهد.

حجه الاسلام یاوری 26 مرداد روز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی را تبریک
گفتند وافزودند: آزادگان در چنگال دژخیمان سرود آزادی و آزادگان جهان را
زمزمه می کردند و درس ایثار و فداکاری و شجاعت را در بیرون از مرز بردند
و به گوش  صدام و صدامیان رساندند که ما انقلاب اسلامی و رهبرمان را دوست
داریم.

وی با اشاره به شروع کار دولت دوازدهم گفتند: دولت موظف است که همه ی
ظرفیت های داخلی را  برای پیشرفت و تعالی کشور و تحقق ایده های رهبری در
زمینه های برجام ،اقتصاد مقاومتی ،مبارزه با آسیب های اجتماعی , فقر و
بیکاری بسیج کند.

خطیب نماز جمعه باباحیدر درپایان کشتار منطقه عوامیه را توسط آل سعود وبه
خاک و خون کشیدن منطقه میرااولنگ افغانستان را با مشارکت طالبان و داعش
همراه باسکوت مرگبار مدعیان دروغین حقوق بشر محکوم کرد.

امام جمعه بخش باباحیدر در ادامه به پیگیری مسائل بخش اشاره و بیان داشتند در هفته گذشته نشستی با مسئولین اداره آب داشتند و در ارتباط با مسیر گذر لوله ی آب باباحیدر جونقان مذاکره نمودند.
همچنین در مورد کار های عمرانی و .... شهرداری، نشست اعضای ستاد نماز جمعه و مسئولین، هیئات مذهبی  نتیجه نشست را به اطلاع مردم رساندند
ارتباط با امام جمعه