جمعه 1396/10/29 - 51 : 22
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
نماز جمعه 13 مرداد باباحیدر
حجت الاسلام یاوری گلپایگانی امام جمعه بخش باباحیدر با اشاره به تنفیذ
حکم ریاست جمهوری:گفتند: تنفیذ حکم ریاست جمهوری دو وظیفه مهم را بر دوش
ملت و دولت میگذارد وظیفه ملت این است که از دولت منتخب خود که به تایید
رهبر فرزانه انقلاب رسیده است حمایت و پشتیبانی کنند دولت نیزکه مفتخر به
تایید رهبری است متعهد است به مدت چهار سال کلیه مواضع و جهتگیری های خود
را با محوریت نظام و منویات و هدایت های رهبری تنظیم نماید و در چهارچوب
اسلام و ارزش های انقلاب و وعده هایی که در ابعاد گوناگون به مردم داده
است جامه عمل بپوشاند.
وی در ادامه به سخنان رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اشاره
داشتند و افزودند: بدانیم هزینه تسلیم و تعامل با دشمن بیشتر از هزینه
ایستادگی در برابر دشمن است و کسانی که دم از تعامل با دشمن میزنند غافل
از این هستند که دشمن برای از بین بردن نظام کمر همت بسته است.
وی با اشاره به پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ گفت: یکی از مولفه های اساسی
اقتدار ملی صنعت هوافضای جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوضه موشکی است
که ثمره مجاهدات فرزندان سلحشور و مقاوم و با صلابتی است که شرایط تحریم
را تبدیل به فرصتی خیره کننده کردند و برای رشد و پیشرفت و بالندگی کشور
تلاش نمودند
ارتباط با امام جمعه