جمعه 1396/10/29 - 55 : 22
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/16
نماز جمعه باباحیدر
حجت الاسلام یاوری امام جمعه بخش باباحیدردرخطبه های نمازجمعه این هفته
به دیداررئیس و مسولین قوه قضاییه بامقام معظم رهبری اشاره کردندوبیان
داشستندحفظ حرمت قوه قضاییه وبه رسمیت شناختن آن ازوظایف مهم ماست
ومتقابلا قوه قضاییه هم بایدبرای حقوق عموم مردم اهمیت جدی قایل باشد ؛
دشمن درصدد تخریب قوه قضاییه است درحالی که اگرقوه قضاییه زیرسوال
برودهرمجرمی می تواند با دستاویزی از بار مواخذه ومحاکمه فرارکند

ایشان 18 تیر ماه روز عفاف و حجاب را گرامی داشت و گفت از خواهران
وبرادران میخواهیم که با عفت و پاکدامنی و حفظ حجاب خود این روز را پاس
بدارند و بدانند که این حجاب شما ثمره خون هزاران شهید است

وی در ادامه ضمن تشکر از مسئولین میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی جهت
افتتاح مجتمع اقامتی سراب باباحیدر از مسئولین این نهاد خواست با توجه به
این که شهر باباحیدر دارای چشم انداز های گردشگری نظیر چشمه کفشینه و غار
سراب میباشد جهت امکانات رفاهی برای گردشگران اقدام نماید.
ارتباط با امام جمعه