جمعه 1396/10/29 - 53 : 22
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/12
نماز جمعه باباحیدر
حجت الاسلام یاوری امام جمعه بخش باباحیدر با اشاره به سخنان رهبری در محفل انس با قران اظهار کرد: یکی از آثارو برکات انقلاب اسلامی ترویج فرهنگ قرآنی است و ماه رمضان فرصت خوبی است که فرزندانمان را با محافل انس با قران آشنا کنیم.
وی با اشاره به تایید صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان گفت: ما ازاعلام نظر شورای محترم نگهبان استقبال میکنیم وآن رافصل الخطاب می نامیم و از بیش از پانزده میلیون جمعیتی که کاندیدای مورد نظرشون رای نیاورد و دربرابرقانون تمکین کردند تشکر کرد که درس بزرگی به اصحاب فتنه سال88 دادند
ایشان بااشاره به سند 2030 اظهارداشتند این سند یکی ازرهاوردهای سازمانهای بین المللی وسازمان یونسکوبرای سلطه فرهنگی بیگانگان بر کشوراست که هم باشرع مقدس وباورهای دینی ما و هم با مبانی نظام وقانون اساسی مغایرت است وبایدباآن مخالفت کرد
وی درادامه گفت توطیه آمریکامبنی برتشکیل ناتوی عربی به رهبری ریاض وال سعودخائن برای مقابله وبه انزواکشیدن ایران یکی ازحرکتهای احمقانه آمریکاست که باتقویت محورمقاومت درعراق سوریه ویمن ولبنان با شکست مواجهه خواهدشد
ایشان درپایان ازشهرداری بسیج هیات فرهنگی مردمی 14معصوم وروحانی محترم مسجد وهیات امناوستادبرگزاری نمازجمعه که باتلاش شبانه روزی مصلی رابرای نمازگزاران تجهیزکردندتشکرکردند
ارتباط با امام جمعه